Kancelaria Adwokacka Magorzaty Lewandowskiej w Oferteo.pl Zadluzenia pracodawcy i ich rozwiązanie

 

Zadluzenia pracodawcy i ich rozwiazanie

Pracodawca jest podmiotem reprezentującym stronę podaży na rynku pracy a stronę popytu w tym rynku reprezentuje pracobiorca.

Pracodawca inaczej zatrudniciel w ujęciu formalnoprawnym a także potocznym to osoba fizyczna lub osoba prawna jak i rowniez  inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zatrudnia pracowników.

 Zobowiązanie się pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, w zamian za umówione wynagrodzenie stanowi istote stosunku pracy. Ponadto zasadniczą cechą stosunku pracy jest ponoszenie ryzyka gospodarczego przez pracodawcę oraz zasada trwałości stosunku pracy.

Ryzyko pracodawcy związane z działalnością gospodarczą jest jedną z zasad prawa pracy. Wedle tej zasady na podstawie art. 117 § 2 ustawy kodeks pracy pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka. Ryzyko pracodawcy występuje w aspekcie osobowym, technicznym, socjalnym.

Mowi sie ze pracodawca traci plnnosc finansowa, to jest zdolnosc do wywiazania sie ( spalcania) w terminie najbardziej wymagalnych ( krotkoterminowych) zobaowiazan.(np. związanych z zapłatą kontrahentom za wyroby i usługi, wypłatą wynagrodzeń) lub nieregulowanie zobowiązań na czas.

W skrajnych przypadkach może się ona przekształcić w niewypłacalność, czyli niezdolność do regulowania wszystkich zobowiązań bez względu na ich wymagalność.

Dlug oznacza niespełniony przez dłużnika na rzecz wierzyciela obowiązek pewnego świadczenia w formie pieniężnej lub rzeczowej  w określonym czasie.

Przyczyną powstania długu jest opóźnienie w wykonaniu zobowiązania, którego charakter może określać m.in.:

-umowa handlowa zawarta pomiędzy dwiema stronami określająca dane świadczenie, np. warunki dostawy towaru lub świadczenia usługi i terminu zapłaty,

-umowa pożyczki lub kredytu,

-decyzja sądu lub decyzja administracyjna.

Sprawami przedsiebiorcow zajmuje sie Sad Gospodarczy, ktory jest wydziałem w sądzie rejonowym lub okręgowym, sprawy z jego zakresu charakteryzuja sie przyśpieszeniem postępowania oraz usprawnieniem wykonywania orzeczeń.

Mamy trzy rodzaje egzekucji sadowych. Egzekucja uniwersalna, czyli upadlosc potocznie bankructwo, plajta; Egzekucja syngularna i egzekucja generalna przez zrzad przymusowy.

Wyjściem z dlugow jest skorzystanie z pomocy firmy zajmującej się oddłużeniami( antywindykacyjne i oddłuzeniowe), ogłaszaniem zdolnosci upadlosciowej,  pomaganiem dłużnikom, kredyty konsolidacyjne.

Do zadluzenia rosna odsetki, osoby  ktore nie regulują swoich zobowiązań w terminie, bardzo szybko mogą trafić do rejestrów dłużników, najpopularniejszy jest Krajowy Rejestr Długów. Dane dłużnika figurują w rejestrze aż do momentu całkowitej spłaty zadłużenia.

 

 

 

 

Kancelaria Adwokacka Małgorzaty Lewandowskiej